Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Euro indikátory
Print Mail PDF TW FB WA

Euro indikátory

Posledná aktualizácia: 01.08.2023 | Počet zobrazení: 99072

Internetová stránka Euro-Indicators (euroindikátory), ktorá je súčasťou internetovej stránky Eurostatu poskytuje všeobecné ekonomické informácie o eurozóne, Európskej únii a jednotlivých členských štátoch.

Stránka je určená hlavne pre špecializovaných používateľov, ako sú štatistici, ekonómovia, akademici, výskumníci a žurnalisti, ale obsahuje tiež užitočné informácie pre študentov a širokú verejnosť.

Prostredníctvom stránky sú používateľom prístupné:

  • údaje prezentované formou preddefinovaných tabuliek a databázy makroekonomických uklazovateľov;
  • prvé zverejnenia Eurostatu a DG ECFIN (Generálne riaditeľstvo pre hospodárske a finančné záležitosti) spolu s ročným kalendárom zverejnení údajov (Release Calendar for Euro Indicators);
  • oficiálne štatistické publikácie Eurostatu;
  • pracovné dokumenty a online publikácie o euroindikátoroch;
  • správa Ekonomického a finančného výboru (Economic a Financial Committee).


/wps/portal/ext/themes/special/euro_indicator Euro indikátory Z6_Q7I8BB1A08BV20I7NR1KQQGI27 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Špeciálne oblasti /Euro indikátory