Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj
Print Mail PDF TW FB WA

Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj

Posledná aktualizácia: 03.08.2018 | Počet zobrazení: 87163

Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj

 

Agende 2030 pre udržateľný rozvoj sa venuje samostatná webová stránka, cieľom ktorej je priblížiť základné informácie o programe rozvoja pre medzinárodné spoločenstvo - Agende 2030 a monitorovaní pokroku dosiahnutom pri plnení cieľov udržateľného rozvoja na globálnej úrovni, európskej úrovni, ako aj na národnej úrovni.

Stránka poskytuje prístup k časovým radom národných indikátorov, ktoré sú uložené v štatistickej databáze DATAcube. a odkazy na oficiálne webové sídla a databázy OSN a Eurostatu zamerané na udržateľný rozvoj. Príprava indikátorov a s ním súvisiace monitorovanie pokroku je pokračujúci proces, z uvedeného dôvodu sa stránky a databázy priebežne dopĺňajú a aktualizujú.

Vstup na stránku Agenda 2030


/wps/portal/ext/themes/special/indicators Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj Z6_VLP8BB1A08G530A6UMLNNUI8K4 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Špeciálne oblasti /Udržateľný rozvoj