Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Faktúry ŠÚ SR

Katalóg faktúr 2020

Počet: 3201
Záznamov na stranu
Číslo faktúry Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby celkova hodnota faktury vratene DPH (EUR)
F_0085_05_2022_16000 Stredoslov. vodár. prevádz. spoločnosť, a.s. 335.36
F_0264_12_2021_18000 Martin Beseda BESO 790.0
F_0263_12_2021_18000 Martin Beseda BESO 128.99
F_0262_12_2022_18000 Segitta pečiatky-tlačiareň 628.92
F_0262_12_2021_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 168.98
F_0261_12_2022_18000 Slovenská sporiteľňa a.s. 113.64
F_0261_12_2021_18000 O2 Business Services a.s. 92.03
F_0260_12_2022_18000 Správa budov s.r.o. 30.61
F_0260_12_2021_18000 Slovenská pošta a.s. 85.05
F-0259_12-2022_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 56.42
F_0259_12_2021_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 33.72
F_0258_12_2022_18000 ADMAX Tech. s.r.o. 197.16
F_0258_12_2021_18000 Slovenská sporiteľňa a.s. 16.78
F_0257_12_2022_18000 Slovenská pošta a.s. 177.85
F_0257_12_2021_18000 ADMAX Tech s.r.o. 402.84
F_0256_12_2022_18000 Slovenská sporiteľňa a.s. 20.04
F_0256_12_2021_18000 Správa budov s.r.o. 50.9
F_0255_12_2022_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 130.12
F_0255_12_2021_18000 Správa budov s.r.o. 27.12
F_0254_12_2022_18000 BOLA s.r.o. 1096.9
F_0254_12_2021_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 80.01
F_0253_12_2022_18000 Slovak Telekom a.s. 95.85
F_0253_12_2021_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 9.1
F_0252_12_2022_18000 Slovak Telekom a.s. 15.1
F_0252_12_2021_18000 Tibor Varga TSV papier 86.88
Záznamov na stranu

/wps/portal/ext/aboutus/economy/invoices/home.aboutus.economy.invoices.2020 Faktúry ŠÚ SR Z6_VLP8BB1A08KID0A4K6J36G3447 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Hospodárenie úradu /Faktúry ŠÚ SR /Faktúry ŠÚ SR 2021-2022