Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Telefónny zoznam vedúcich zamestnancov
Print Mail PDF TW FB WA

Telefónny zoznam vedúcich zamestnancov

Posledná aktualizácia: 03.04.2024 | Počet zobrazení: 161236

Funkcia Meno e-mail Tel. číslo
Predseda Ing. Martin Nemky, MBA martin.nemky@statistics.sk +421 2 50 236 334 +421 2 55 425 802
Generálny tajomník služobného úradu Ing. Marek Hargaš marek.hargas@statistics.sk +421 2 50 236 515 +421 2 50 236 699
Riaditeľka kancelárie predsedu JUDr. Cyntia Vlčková cyntia.vlckova@statistics.sk +421 2 50 236 106
Riaditeľ odboru stratégie a integrovaného manažérskeho systému Ing. Ivan Moncoľ ivan.moncol@statistics.sk +421 2 50 236 453
Riaditeľka odboru legislatívno-právneho a verejného obstarávania JUDr., Mgr. Petra Szőkeová petra.szokeova@statistics.sk +421 2 50 236 352
Riaditeľka osobného úradu Mgr. Monika Bartovičová, MBA monika.bartovicova@statistics.sk +421 2 50 236 326
Riaditeľ ekonomického odboru Ing. Jan Papol jan.papol@statistics.sk +421 2 50 236 723
Riaditeľka prevádzkového odboru Ing. Ivica Janáčková ivica.janackova@statistics.sk +421 2 50 236 490
       
Generálna riaditeľka sekcie všeobecnej metodiky, registrov a koordinácie národného štatistického systému Ing. Helena Glaser-Opitzová helena.glaser-opitzova@statistics.sk +421 2 50 236 360
Generálny riaditeľ sekcie informačných systémov Ing. Pavol Vadovič pavol.vadovic@statistics.sk +421 2 50 236 250
Generálna riaditeľka sekcie diseminácie a komunikácie
Ing. Nikoleta Šlachtová nikoleta.slachtova@statistics.sk +421 2 50 236 408
Generálna riaditeľka sekcie makroekonomických štatistík Mgr. Alžbeta Ridzoňová alzbeta.ridzonova@statistics.sk +421 2 50 236 522
Generálna riaditeľka sekcie podnikových štatistík Ing. Libuša Kolesárová libusa.kolesarova@statistics.sk +421 2 50 236 279
Generálna riaditeľka sekcie sociálnej štatistiky a demografie PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD.
ludmila.ivancikova@statistics.sk +421 2 50 236 790
       
Riaditeľka pracoviska ŠÚ SR v Trnave Ing. Jela Gažová jela.gazova@statistics.sk +421 33 5511 775
Riaditeľ pracoviska ŠÚ SR v Trenčíne Ing. Pavol Arpáš pavol.arpas@statistics.sk +421 32 7460 200
Riaditeľka pracoviska ŠÚ SR v Nitre Ing. Renáta Dušová renata.dusova@statistics.sk +421 37 7752 200
Riaditeľka pracoviska ŠÚ SR v Žiline Ing.Oľga Chovanová olga.chovanova@statistics.sk +421 41 5113 201
Riaditeľka sekcie zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní Ing. Zlata Jakubovie, CSc. zlata.jakubovie@statistics.sk +421 48 4323 258
Riaditeľ pracoviska ŠÚ SR v Prešove Ing. Ján Kozoň, PhD.
jan.kozon@statistics.sk +421 51 7735 311
Riaditeľka pracoviska ŠÚ SR v Košiciach Ing. Anna Janusová anna.janusova@statistics.sk +421 55 6432 420

 


/wps/portal/ext/aboutus/structure/list.of.managers Telefónny zoznam vedúcich zamestnancov Z6_Q7I8BB1A0OHG00I7JS4R872OS5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Vedenie a organizačná štruktúra /Telefónny zoznam vedúcich zamestnancov