Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Vzdelávanie

Vzdelávanie

10.07.2020 | | Počet zobrazení: 78623

Štatistika školstva poskytuje informácie o činnosti štátnych, súkromných, cirkevných škôl a školských zariadení. Zahŕňa najmä údaje o materských, základných, stredných a vysokých školách, školskom stravovaní, štipendiách a školských zariadeniach.

Zdrojom informácií sú:

- administratívne zdroje údajov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (www.minedu.sk), ktoré spracováva jeho priamo riadená organizácia "Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)". 
Výstupy z AZÚ sa nachádzajú na webovej adrese www.cvtisr.sk.

Implementácia ISCED 2011 (Medzinárodný klasifikačný štandard pre vzdelávanie) (pdf, 114 kB)

 

Váš názor
na internetovú stránku ŠÚ SR
je pre nás dôležitý
Váš názor
/wps/portal/ext/themes/demography/education/about Vzdelávanie Z6_Q7I8BB1A08BV20I7NR1KQQGAU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Demografia a sociálne štatistiky /Vzdelávanie /O téme