Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
F_0996_12_2022_11000
Print Mail TW FB WA

Detail faktúry č. F_0996_12_2022_11000

Popis fakturovaného plnenia
stavebné práce - administratívno-prevádzková budova ŠÚ SR v Trenčíne
Celková hodnota faktúry vrátene DPH (EUR)
12673.82
Číslo zmluvy
ZML-1-10/2021-400
Číslo objednávky
Dátum doručenia faktúry
12/19/22
Dátum zverejnenia faktúry
2/2/23

Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia

Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby
MIPE Invest, s.r.o.
Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby, alebo sídlo právnicej osoby
P.O.Hviezdoslava 551, 013 03 Varín
IČO
36837075

/wps/portal/ext/aboutus/economy/2020 F_0996_12_2022_11000 Z6_VLP8BB1A081630QDLLRVAMJBH4 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_economy /no_faktura detail 2020