Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Faktúry ŠÚ SR

Katalóg faktúr 2020

Počet: 3201
Záznamov na stranu
Číslo faktúry Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby celkova hodnota faktury vratene DPH (EUR)
F_0085_05_2022_16000 Stredoslov. vodár. prevádz. spoločnosť, a.s. 335.36
F_0262_12_2022_18000 Segitta pečiatky-tlačiareň 628.92
F_0261_12_2022_18000 Slovenská sporiteľňa a.s. 113.64
F_0260_12_2022_18000 Správa budov s.r.o. 30.61
F-0259_12-2022_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 56.42
F_0258_12_2022_18000 ADMAX Tech. s.r.o. 197.16
F_0257_12_2022_18000 Slovenská pošta a.s. 177.85
F_0256_12_2022_18000 Slovenská sporiteľňa a.s. 20.04
F_0255_12_2022_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 130.12
F_0254_12_2023_18000 Ing. Jozef Jenčík 264.0
F_0254_12_2022_18000 BOLA s.r.o. 1096.9
F_0253_12_2023_18000 RV electric s.r.o. 220.5
F_0253_12_2022_18000 Slovak Telekom a.s. 95.85
F_0252_12_2023_18000 ReelTech s.r.o. 2495.0
F_0252_12_2022_18000 Slovak Telekom a.s. 15.1
F_0251_12_2023_18000 RV electric s.r.o. 274.5
F_0251_12_2022_18000 Správa budov s.r.o. 65.33
F_0250_12_2023_18000 Petcar Servis s.r.o. 202.8
F_0250_12_2022_18000 Správa budov s.r.o. 50.9
F_0249_12_2023_18000 Martin Molčan- ROUVIA 255.0
F_0249_12_2022_18000 ORYX s.r.o. 40.8
F_0248_12_2023_18000 Slovenská pošta a.s. 2689.6
F_0248_12_2022_18000 Hornbach -Baumarkt SK s.r.o. 619.5
F_0247_12_2023_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 105.43
F_0247_12_2022_18000 Profit real s.r.o. 5190.97
Záznamov na stranu

/wps/portal/ext/aboutus/economy/invoices/home.aboutus.economy.invoices.2020 Faktúry ŠÚ SR Z6_VLP8BB1A08KID0A4K6J36G3447 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_economy /Faktúry ŠÚ SR /no_invoices2021-2022