Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Faktúry ŠÚ SR

Katalóg faktúr

Počet: 1589
Záznamov na stranu
Číslo faktúry Meno a priezvisko resp. obchodné meno fyzickej osoby, obchodné meno resp. názov právnickej osoby celkova hodnota faktury vratene DPH (EUR)
F_0169_08_2020_18000 SLovak Telekom a.s. 15.1
F_0168_08_2020_18000 ZSE Energia a.s. 50.0
F_0167_08_2020_18000 Slovnaft a.s. 584.41
F_0166_08_2020_18000 JUDr. Simona Marcinová advokátka -24.84
F_0165_08_2020_18000 JUDr.Iveta Marcinová advokátka -21.87
F_0164_08_2020_18000 AUMO s.r.o. Trebišov 90.72
F_0163_07_2020_18000 Nemocnica s poliklinikou sv.Barbory 82.98
F_0162_07_2020_18000 Slovenská sporiteľňa a.s. 77.72
F_0161_07_2020_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 56.54
F_0160_07_2020_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 38.83
F_0159_07_2020_18000 Správa budov s.r.o. 50.9
F_0158_07_2020_18000 Správa budov s.r.o. 38.2
F_0157_07_2020_18000 Správa budov s.r.o. 14.8
F_0156_07_2020_18000 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 22.84
F_0155_07_2020_18000 Profit real s.r.o. 2391.14
F_0154_07_2020_18000 Slovenská sporiteľňa a.s. 12.62
F_0153_07_2020_18000 Slovenská pošta a.s. 83.75
F_0152_07_2020_18000 Slávik Emil 314.8
F_0151_07_2020_18000 O2 Business Services 219.45
F_0150_07_2020_18000 Slovak Telekom a.s. 15.1
F_0149_07_2020_18000 ZSE Energia a.s. 32.0
F_0148_07_2020_18000 Slovak Telekom a.s. 123.12
F_0147_07_2020_18000 ZSE Energia a.s. 50.0
F_0146_07_2020_18000 Ticket Service s.r.o. 2972.0
F_0145_07_2020_18000 Slovnaft a.s. 733.46
Záznamov na stranu
/wps/portal/ext/aboutus/economy/invoices/2014 Faktúry ŠÚ SR Z6_VLP8BB1A08KID0A4K6J36G34O0 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_economy /Faktúry ŠÚ SR /no_invoices2014