Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Od 18.4.2016 Prehlad zakaziek s nizkou hodnotou

Zákazky s nízkou hodnotou od 18.4.2016

Záznamov na stranu
Predmet zákazky Dátum zadávania zákazky
Zabezpečenie nepretržitej ochrany objektov Mar 22, 2021
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy ŠÚ SR v Čadci – stavebné práce May 4, 2020
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy ŠÚ SR v Bardejove – stavebné práce Mar 5, 2020
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy ŠÚ SR v Bardejove – vypracovanie projektovej dokumentácie Sep 18, 2018
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy ŠÚ SR v Banskej Bystrici – vypracovanie projektovej dokumentácie Jun 25, 2018
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy ŠÚ SR v Trenčíne – vypracovanie projektovej dokumentácie Jun 22, 2018
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy ŠÚ SR v Čadci – vypracovanie projektovej dokumentácie Jun 22, 2018
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy ŠÚ SR v Prievidzi – vypracovanie projektovej dokumentácie Jun 22, 2018
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy ŠÚ SR v Lučenci – vypracovanie projektovej dokumentácie Jun 22, 2018
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy ŠÚ SR v Bardejove – vypracovanie projektovej dokumentácie Feb 2, 2018
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy ŠÚ SR v Lučenci – vypracovanie projektovej dokumentácie Feb 2, 2018
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy ŠÚ SR v Banskej Bystrici – vypracovanie projektovej dokumentácie Feb 2, 2018
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy ŠÚ SR v Trenčíne – vypracovanie projektovej dokumentácie Jan 26, 2018
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy ŠÚ SR v Prievidzi – vypracovanie projektovej dokumentácie Jan 26, 2018
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy ŠÚ SR v Čadci – vypracovanie projektovej dokumentácie Jan 26, 2018
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie rekonštrukcie administratívnej budovy ŠÚ SR v Lučenci Oct 4, 2017
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie rekonštrukcie administratívnej budovy ŠÚ SR v Prievidzi Oct 4, 2017
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie rekonštrukcie administratívnej budovy ŠÚ SR v Banskej Bystrici Oct 4, 2017
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie rekonštrukcie administratívnej budovy ŠÚ SR v Bardejove Oct 4, 2017
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie rekonštrukcie administratívnej budovy ŠÚ SR v Trenčíne Oct 3, 2017
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie rekonštrukcie administratívnej budovy ŠÚ SR v Čadci Oct 3, 2017
Výkon pravidelnej údržby a opráv výťahov Jun 2, 2017
Zisťovanie cien stavebných projektov pre paritu kúpnej sily za rok 2017 May 18, 2017
Poskytovanie komplexných služieb spravodajského servisu pre potreby externej komunikácie Štatistického úradu SR Feb 8, 2017
Zisťovanie dostupnosti predaja, reprezentatívnosti a cien investičných strojov a zariadení podľa metodiky Eurostatu pre rok 2017 pre paritu kúpnej sily Dec 19, 2016
Záznamov na stranu

/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/low.job.18.4 Od 18.4.2016 Prehlad zakaziek s nizkou hodnotou Z6_VLP8BB1A0GD000APNPELD521U5 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_low.job.18.4