Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Štatistické programy

Štatistické programy

Posledná aktualizácia: 14.01.2020 | Počet zobrazení: 57101

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike tvorí právny základ na prípravu Európskeho štatistického programu, poskytujúc rámec na rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky, hlavné oblasti a ciele opatrení plánovaných na obdobie, ktoré zodpovedá obdobiu viacročného finančného rámca. Európsky štatistický program ustanovuje priority, ktoré sa týkajú informačných potrieb na účely plnenia činností Spoločenstva. Tieto potreby sa posudzujú so zreteľom na zdroje, ktoré sú na úrovni Spoločenstva a na vnútroštátnej úrovni potrebné na tvorbu požadovanej štatistiky, ako aj so zreteľom na zaťaženie respondentov a náklady, ktoré im v súvislosti s tým vzniknú.

Aktuálny program sa vzťahuje na obdobie rokov 2013 - 2020. Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 99/2013 z 15. januára 2013 bol ustanovený päťročný európsky štatistický program na roky 2013 až 2017. Keďže súčasný viacročný finančný rámec siaha do roku 2020, trvanie programu sa predĺžilo do roku 2020 nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1951/2017 z 25. októbra 2017.

Viacročné štatistické programy sa konkretizujú v ročných pracovných programoch, ktoré stanovujú podrobnejšie ciele pre každý rok.

 

 


/wps/portal/ext/aboutus/ess/statistical.programmes Štatistické programy Z6_VLP8BB1A0G7T10INNSUV8Q3I95 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Európsky štatistický systém /Štatistické programy