Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Národné účty

Národné účty

26.05.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Štatistický úrad SR | Národné účty

Zaznamenanie vývozu a dovozu tovarov v kontexte národných účtov

Metodické rozdiely v zaznamenávaní vývozu a dovozu tovarov v štatistike zahraničného obchodu a národných účtoch.


/wps/portal/ext/themes/macroeconomic/accounts/publications Národné účty Z6_Q7I8BB1A085700INSU00VS0SS4 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Makroekonomické štatistiky /Národné účty /Publikácie