Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Priemysel

Priemysel

Ilustračný obrázok

12.04.2024 | Súhrná štatistika | Informatívne správy | Štatistický úrad SR

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach vo februári 2024

Nominálne mzdy boli medziročne vyššie naprieč odvetviami, aj reálny rast miezd zaznamenalo až 9 odvetví. Zamestnanosť bola medziročne vyššia v 6 z 10 mesačne sledovaných odvetví, nižšie počty zamestnancov evidoval priemysel, obchod aj doprava.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

12.04.2024 | Súhrná štatistika | Informatívne správy | Štatistický úrad SR

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach vo februári 2024

Februárové tržby rástli v 3 z 5 sledovaných odvetví ekonomiky, najvýraznejšie v informáciách a komunikácii. Vybrané trhové služby, ako aj doprava a skladovanie tiež nadviazali na januárové rasty. Naopak, tržby v priemysle a v stavebníctve klesali.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

10.04.2024 | Informatívne správy | Štatistický úrad SR | Priemysel

Priemyselná produkcia vo februári 2024

Slovenský priemysel vo februári stagnoval. Až dve tretiny priemyselných odvetví, vrátane automobiliek, vykázali medziročne nižší výkon. Prepad dokázala vykryť energetika a výroba elektrických zariadení.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

18.03.2024 | Informatívne správy | Štatistický úrad SR | Priemysel

Nové objednávky v priemysle v januári 2024

Hodnota nových objednávok v priemysle v januári 2024 medziročne klesla o 5,8 % a dosiahla objem 4,96 mld. eur. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa nové objednávky medzimesačne znížili o 11 %.

Ilustračný obrázok/illustrative image

14.03.2024 | Súhrná štatistika | Informatívne správy | Štatistický úrad SR

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v januári 2024

Januárové tržby rástli v 3 z 5 sledovaných odvetví ekonomiky, najvýraznejšie v informáciách a komunikácii. Vybrané trhové služby zaznamenali po roku negatívnych hodnôt rast tržieb nad 5 %. Okrem priemyslu pokračoval pokles aj v stavebníctve.


/wps/portal/ext/themes/sectoral/industry/news Priemysel Z6_VLP8BB1A0G7T10INNSUV8Q38R4 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Odvetvové štatistiky /Priemysel /Aktuality