Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Zahraničný obchod

Zahraničný obchod

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

08.09.2020 | Zahraničný obchod | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj zahraničného obchodu v júli a za sedem mesiacov roku 2020

Vývoz tovaru zo SR v júli 2020 bol vyšší ako dovoz do krajiny o 333 mil. eur, zahraničný obchod dosiahol druhý najlepší výsledok v tomto roku. Priaznivý vplyv mal najmä vývoz strojov a prepr. zariadení (zahŕňa aj vývoz automobilov).

ilustratívny obrázok/illustrative image

08.09.2020 | Zahraničný obchod | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Podrobné údaje zahraničného obchodu v júni a za šesť mesiacov roku 2020

Saldo zahraničného obchodu bolo za prvý polrok 2020 aktívne v objeme 166,6 mil. eur.

ilustratívny obrázok/illustrative image

07.08.2020 | Zahraničný obchod | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj zahraničného obchodu v júni a za šesť mesiacov roku 2020

Saldo zahraničného obchodu bolo podľa predbežných údajov v júni aktívne v objeme 709,9 mil. eur.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

07.08.2020 | Zahraničný obchod | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Podrobné údaje zahraničného obchodu v máji a za päť mesiacov roku 2020

Saldo zahraničného obchodu za január až máj 2020 bolo pasívne v objeme 524 mil. eur.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

09.07.2020 | Zahraničný obchod | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj zahraničného obchodu v máji a za päť mesiacov roku 2020

Celkový vývoz tovaru sa v máji 2020 podľa predbežných údajov medziročne znížil o 33,9 % a celkový dovoz tovaru o 35,8 %. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 199,6 mil. eur.

Váš názor
na internetovú stránku ŠÚ SR
je pre nás dôležitý
Váš názor
/wps/portal/ext/themes/macroeconomic/trade/news Zahraničný obchod Z6_Q7I8BB1A085700INSU00VS0AH3 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Makroekonomické štatistiky /Zahraničný obchod /Aktuality