Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík

Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

30.10.2020 | Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 43. týždeň 2020

Úroveň cien pohonných látok v 43. týždni 2020 v porovnaní s cenami v 42. týždni 2020 zostala nezmenená.

ilustratívny obrázok/illustrative image

28.10.2020 | Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj cien vo výrobnej sfére v septembri 2020

V septembri 2020 medziročne rástli ceny stavebných prác, poľnohospodárskych výrobkov a ceny priemyselných výrobcov pre tuzemsko. Klesli ceny priemyselných výrobcov pre export a ceny stavebných materiálov.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

23.10.2020 | Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 42. týždeň 2020

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 42. týždni 2020 v porovnaní s cenami v 41. týždni 2020 ovplyvnili vyššie ceny natural 95 oktánového benzínu. Klesli ceny natural 98 oktánového benzínu. Ceny LPG, motorovej nafty a CNG sa nezmenili.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

16.10.2020 | Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v septembri 2020

V septembri 2020 medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien dosiahla hodnotu 1,4 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

16.10.2020 | Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 41. týždeň 2020

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 41. týždni 2020 v porovnaní s cenami v 40. týždni 2020 ovplyvnili vyššie ceny natural 95 oktánového benzínu, natural 98 oktánového benzínu, LPG a motorovej nafty. Ceny CNG sa nezmenili.

Najbližšie budú zverejnené:

06.11.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
44. týždeň 2020

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 44. týždeň 2020

 
12.11.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
október 2020

Vývoj jadrovej a čistej inflácie v októbri 2020

 
12.11.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
október 2020

Vývoj spotrebiteľských cien v októbri 2020

 
13.11.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
45. týždeň 2020

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 45. týždeň 2020

 
18.11.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
október 2020

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v októbri 2020

 
20.11.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
46. týždeň 2020

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 46. týždeň 2020

 
27.11.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
47. týždeň 2020

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 47. týždeň 2020

 
27.11.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
október 2020

Vývoj cien vo výrobnej sfére v októbri 2020

 
30.11.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
3. štvrťrok 2020

Vývoj cien nehnuteľností určených na bývanie v 3. štvrťroku 2020

 
30.11.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
3. štvrťrok 2020

Vývoj indexov cien vo vybraných trhových službách v 3. štvrťroku 2020

 
/wps/portal/ext/themes/macroeconomic/prices/news Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Z6_Q7I8BB1A085700INSU00VS0T44 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Makroekonomické štatistiky /Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík /Aktuality