Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Vzdelávanie

Vzdelávanie

CVTS2015 – Zisťovanie o ďalšej odbornej príprave v SR

29.12.2017 | Publikácia - údajové prehľady | Neuvedená | Vzdelávanie | Ústredie ŠÚ SR

CVTS2015 – Zisťovanie o ďalšej odbornej príprave v SR

Údaje o základných charakteristikách a stratégiách ďalšej odbornej prípravy, účastníkoch, náplni, poskytovateľoch a nákladoch na kurzy...

AES 2016 Zisťovanie o vzdelávaní dospelých v SR / AES 2016 Adult Education Survey in the SR

19.12.2017 | Publikácia - údajové prehľady | Neuvedená | Vzdelávanie | Ústredie ŠÚ SR

AES 2016 Zisťovanie o vzdelávaní dospelých v SR

Údaje o účasti obyvateľstva na formálnom, neformálnom a nevýučbovom vzdelávaní, záujme a prístupe k informáciám...

Vybrané ukazovatele o celoživotnom vzdelávaní dospelých v SR/Selected Indicators about Lifelong Adult Education in the Slovak Republic

11.06.2013 | Analytická publikácia | Neuvedená | Vzdelávanie | Ústredie ŠÚ SR

Vybrané ukazovatele o celoživotnom vzdelávaní dospelých v SR, 2013

Analýza a grafy s použitím údajov zo zisťovania o celoživotnom vzdelávaní dospelých AES, zamerané na hodnotenie stratégie celoživotného vzdelávania,..

Vybrané ukazovatele o ďalšej odbornej príprave v organizáciách SR/Selected indicators continuing vocational training in organizations of the SR

30.01.2013 | Analytická publikácia | Neuvedená | Vzdelávanie | Ústredie ŠÚ SR

Vybrané ukazovatele o ďalšej odbornej príprave v organizáciách SR, 2013

Analýza a grafy s použitím údajov zo zisťovania o ďalšej odbornej príprave v podnikoch 2011, zamerané na hodnotenie stratégie...

/wps/portal/ext/themes/demography/education/publications Vzdelávanie Z6_Q7I8BB1A08BV20I7NR1KQQGAP6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Demografia a sociálne štatistiky /Vzdelávanie /Publikácie