Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Najnovšie

Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

30.03.2021 | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Konjunkturálny prieskum v priemysle v marci 2021

Indikátor dôvery v priemysle v marci vzrástol o 1,6 p. b.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

30.03.2021 | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Konjunkturálny prieskum v stavebníctve v marci 2021

V marci sezónne upravený indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu klesol o 1 bod na -48,0 vplyvom nepriaznivejších hodnotení očakávanej zamestnanosti.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

30.03.2021 | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Indikátor ekonomického sentimentu v marci 2021

Ekonomická nálada na Slovensku bola v marci výrazne optimistickejšia ako pred mesiacom. Sezónne upravený indikátor ekonomického sentimentu vzrástol o 7,9 bodu na hodnotu 85,6.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

30.03.2021 | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Konjunkturálny prieskum v obchode v marci 2021

Indikátor dôvery v obchode vzrástol v marci v porovnaní s februárom o 2,0 percentuálne body (p.b.) na hodnotu 3,0.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

30.03.2021 | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku v marci 2021

Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku bola na začiatku marca mierne optimistickejšia ako predchádzajúci mesiac.


/wps/portal/ext/themes/macroeconomic/surveys/news Najnovšie Z6_VLP8BB1A0OSUA0INRI5CLB3GL5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Makroekonomické štatistiky /Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory /Aktuality