Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Priemysel

Priemysel

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

16.02.2021 | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel

Nové objednávky v priemysle v decembri 2020

Objem nových objednávok v priemysle sa v decembri v porovnaní s decembrom 2019 zvýšili o 11,1 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

12.02.2021 | Súhrná štatistika | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v decembri 2020

Tržby v decembri 2020 rástli priemyslu, doprave a vybraným službám, v celoročnom súhrne sa prepadli všetkým sektorom.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

12.02.2021 | Súhrná štatistika | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v decembri 2020

Zamestnanosť na konci roka 2020 vo väčšine odvetví medziročne klesla, zvýšila sa len vo vybraných trhových službách a v informáciách a komunikácii. Vývoj mzdy bol priaznivejší, pokles bol len v ubytovaní.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

10.02.2021 | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel

Priemyselná produkcia v decembri 2020

Priemyselná produkcia v decembri 2020 rástla prekvapivo najdynamickejšie za rok, na celoročnej úrovni však priemysel prepadol o 9,1 % .

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

15.01.2021 | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel

Nové objednávky v priemysle v novembri 2020

Objem nových objednávok v priemysle sa v novembri v porovnaní s novembrom 2019 zvýšil o 8 %.


/wps/portal/ext/themes/sectoral/industry/news Priemysel Z6_VLP8BB1A0G7T10INNSUV8Q38R4 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Odvetvové štatistiky /Priemysel /Aktuality