Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Zahraničný obchod

Zahraničný obchod

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

09.06.2022 | Zahraničný obchod | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj zahraničného obchodu v apríli a za štyri mesiace 2022

Dovoz tovaru naďalej prudko rastie, zatiaľ čo vývoz brzdí hnací motor slovenskej ekonomiky – automobilový priemysel. Schodok zahraničného obchodu v apríli 2022 druhýkrát za posledných desať rokov prekročil rekordnú hranicu 500 mil. eur.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

09.06.2022 | Zahraničný obchod | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Podrobné údaje zahraničného obchodu v marci a za tri mesiace roku 2022

Dovoz v marci ešte výraznejšie prevýšil vývoz a pasívne saldo v 1. štvrťroku 2022 presiahlo miliardu. Pred rokom bola situácia opačná, v rovnakom období export prevyšoval import a aktívne saldo prekonalo 1,44 mld. eur.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

09.05.2022 | Zahraničný obchod | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj zahraničného obchodu v marci a za tri mesiace 2022

Import SR aj v marci 2022 rástol dynamickejšie ako export, deficit zahraničného obchodu s tovarom dosiahol rekordnú výšku.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

09.05.2022 | Zahraničný obchod | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Podrobné údaje zahraničného obchodu vo februári a za dva mesiace roku 2022

Vo februári sa v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 zvýšil celkový vývoz tovaru o 11,6 % na vyše 8 mld. eur a celkový dovoz sa zvýšil o 22,9 % na vyše 8, 2 mld. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo pasívne v objeme 199,3 mil. eur.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

08.04.2022 | Zahraničný obchod | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj zahraničného obchodu vo februári a za dva mesiace roku 2022

Extrémny nárast cien energetických komodít, ale aj iných vstupných surovín prispel aj vo februári 2022 k vyššiemu medziročnému rastu vývozu a dovozu tovaru.


/wps/portal/ext/themes/macroeconomic/trade/news Zahraničný obchod Z6_Q7I8BB1A085700INSU00VS0AH3 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Makroekonomické štatistiky /Zahraničný obchod /Aktuality