Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Migrácia IS IVIS, RPO Štatistického úradu SR do vládneho cloudu
Print Mail PDF TW FB WA

Migrácia IS IVIS, RPO Štatistického úradu SR do vládneho cloudu

Posledná aktualizácia: 26.05.2022 | Počet zobrazení: 38640

LOGO

Prijímateľ:
Štatistický úrad Slovenskej republiky, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava

Kód projektu:
311071V952

Názov projektu:
Migrácia IS IVIS, RPO Štatistického úradu SR do vládneho cloudu

Miesto realizácie projektu:
Slovenská republika

Výška zazmluvneného NFP:
749 848,00 €

Stručný popis projektu:

Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len „ŠÚ SR“) prevádzkuje viacero informačných systémov. Tieto informačné systémy sú prevádzkované v dátovom centre ŠÚ SR a poskytujú svoju funkcionalitu pre obyvateľov ako aj pre interných pracovníkov ŠÚ SR a štátnej správy pre zabezpečenie finančných, ekonomických a ďalších interných procesov a služieb.

Hlavné prevádzkované systémy ŠÚ SR sú:

 • IŠIS - Integrovaný štatistický informačný systém,
 • IVIS - Integrovaný volebný informačný systém,
 • RPO - Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci,
 • informačné systémy zabezpečujúce vnútornú správu.

Pre dosiahnutie dlhodobej udržateľnosti v súlade s požiadavkami na kvalitu, plošné úspory a v súlade s národnou koncepciou informatizácie verejnej správy je potrebná ich migrácia do vládneho cloudu.

V rámci projektu je plánovaná realizácia migrácie týchto IS do Vládneho cloudu SR (ďalej len „VC“):

 • IVIS - Integrovaný volebný informačný systém a
 • RPO - Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.

Projekt sleduje nasledovné ciele:

 • flexibilnejšie a škálovateľnejšie informačné systémy,
 • rýchlejšie nasadzovanie služieb,
 • potenciálne zníženie nákladov na informačné technológie a s ním spojená transformácia investičných nákladov na prevádzkové náklady,
 • zvyšovania dostupnosti a robustnosti riešení informačných systémov verejnej správy,
 • konsolidácie spoločných a nadrezortných procesov verejnej správy, zjednotenia metodického riadenia a zlepšenie ich efektivity.

Realizáciou projektu sa realizuje presun IKT infraštruktúry príslušných informačných systémov (IVIS, RPO) z výpočtových stredísk ŠÚ SR do výpočtového centra vládneho cloudu, ktoré je v gescii Ministerstva Vnútra SR.
Od migrácie sa očakáva zníženie personálnej, materiálovej a finančnej náročnosti prevádzkovania týchto IS. Pre ŠÚ SR to predstavuje zníženie finančných nákladov na prevádzkovanie týchto IS. Očakávaná návratnosť riešenia je cca 4 roky, čo pri praxi vymieňať a upgradovať technické komponenty IKT infraštruktúry približne každých 8 rokov predstavuje enormné znížene nákladov.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk
hypertextový odkaz na webové sídlo riadiaceho orgánu: www.mindop.sk
hypertextový odkaz na webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu: www.eufondy.sk/wps/portal/ext/aboutus/%C4%8Cerpanie%20prostriedkov%20z%20E%C3%9A%20-%20OP%20Integrovan%C3%A1%20infra%C5%A1/Migr%C3%A1cia%20IS%20IVIS%2C%20RPO%20%C5%A0%C3%9A%20SR%20do%20vl%C3%A1dneho%20cloudu Migrácia IS IVIS, RPO Štatistického úradu SR do vládneho cloudu Z6_VLP8BB1A08J010QUDI477A2VC1 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Čerpanie prostriedkov z EÚ - OP Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 /Migrácia IS IVIS, RPO ŠÚ SR do vládneho cloudu