Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vytvorenie kapacít pre implementáciu životných situácií pre organizáciu Štatistický úrad Slovenskej republiky
Print Mail PDF TW FB WA

Vytvorenie kapacít pre implementáciu životných situácií pre organizáciu Štatistický úrad Slovenskej republiky

Posledná aktualizácia: 23.01.2024 | Počet zobrazení: 3724

Prijímateľ:
Štatistický úrad Slovenskej republiky, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava

Kód projektu:
17I01-04-P10-00010

Názov investície/reformy: Investícia č. 01: Lepšie služby pre občanov a podnikateľov

Názov komponentu: Komponent 17: Digitálne Slovensko

Názov projektu:
Vytvorenie kapacít pre implementáciu životných situácií pre organizáciu Štatistický úrad Slovenskej republiky

Miesto realizácie projektu:
Slovenská republika

Výška poskytnutých prostriedkov mechanizmu:
74 134,14 EUR €

Dátum účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti:
25.10.2023

Zmluva:
Zmluva

Stručný opis projektu:

Ciel projektu: Vybudovať personálne kapacity pre riadenie prioritných životných situácií.

Aktivity projektu: Oprávnená aktivita je vytvorenie interdisciplinárneho tímu, zodpovedného za implementáciu vyšpecifikovaných životných situácií, ktoré je nevyhnutné realizovať pre dosiahnutie cieľa Investície č. 1: Nasadenie eGovernment riešenia 16 komplexných prioritných životných situácií pre občanov a podnikateľov EÚ. Za účelom implementácie predovšetkým nasledovných životných situácií:

  1. Začatie podnikania
  2. Administratívny chod podniku
  3. Úmrtie a dedičské konanie

Informácie o Pláne obnovy a odolnosti SR nájdete na: www.planobnovy.sk
Hypertextový odkaz na webové sídlo vykonávateľa: www.mirri.gov.sk

 
/wps/portal/ext/aboutus/plan_obnovy/capacity Vytvorenie kapacít pre implementáciu životných situácií pre organizáciu Štatistický úrad Slovenskej republiky Z6_VLP8BB1A0G7JD06ANRUAFRQJB1 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Čerpanie prostriedkov z EÚ - Plán obnovy a odolnosti SR /Vytvorenie kapacít pre implementáciu životných situácií pre ŠÚ SR