Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Príručka kvality
Print Mail TW FB WA

Príručka kvality

Posledná aktualizácia: 22.12.2021

Príručka kvality popisuje dokumentované postupy systému kvality, ktoré sa používajú pri budovaní, realizácii a neustálom zdokonaľovaní systému manažérstva kvality v Štatistickom úrade Slovenskej republiky.

Obsahuje opis systému manažérstva kvality a naplnenie požiadaviek normy ISO 9001.

Uplatnenie príručky v praxi zabezpečuje, že všetky činnosti, ktoré majú vplyv na kvalitu vytváraných produktov sú plánované, riadené, preskúmavané, vyhodnocované a spĺňajú požiadavky akceptované v objednávke.


/wps/portal/ext/aboutus/key.documents/book.of.quality Príručka kvality Z6_Q7I8BB1A0OHG00I7JS4R872OH6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Kľúčové dokumenty /Príručka kvality