Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Prehľad predpisov
Print Mail PDF TW FB WA

Prehľad predpisov

Posledná aktualizácia: 14.02.2024 | Počet zobrazení: 27800

Podľa § 5 ods. 1 písm. e) zákona o slobode informácií Štatistický úrad SR zverejňuje prehľad predpisov, podľa ktorých koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k nemu.

Prehľad predpisov obsahuje aktuálne platné medzinárodné zmluvy, právne akty Európskej únie a všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky, ktoré upravujú oblasti

  • štátnej štatistiky vrátane európskej štatistiky,
  • vedenie registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci,
  • spracovanie výsledkov volieb, referend a ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta,
  • organizáciu Štatistického úradu Slovenskej republiky.

Názov právneho predpisu v prehľade predpisov je odkazom na aktuálne účinné znenie právneho predpisu zverejnené v elektronickej Zbierke zákonov Slovenskej republiky (portál SLOV-LEX) alebo v elektronickom Úradnom vestníku Európskej únie (portál EUR-LEX), s možnosťou dohľadania historicky alebo v budúcnosti účinného znenia právneho predpisu na príslušnom portáli.

Znenia právnych predpisov, vydaných od 1. 1. 2016 zverejnením na portáli SLOV-LEX, sú právne záväzné. Jednotlivé právne predpisy je možné vyhľadávať pomocou nástroja Vyhľadávanie právnych predpisov. Postup vyhľadávania je opísaný aj v dokumente Používateľská príručka (PDF 5,23 MB).

Všeobecné predpisy o štátnej štatistike a európskej štatistike

Tieto predpisy upravujú štruktúru a fungovanie európskeho štatistického systému, postavenie a úlohy štatistického orgánu Európskej únie (Eurostat), postavenie a úlohy orgánov vykonávajúcich štátnu štatistiku, štruktúru a fungovanie národného štatistického systému, tvorbu, rozvoj a šírenie štátnej štatistiky a európskej štatistiky.

- Hore -

Štatistika poľnohospodárstva a rybárstva

- Hore -

Štatistika energetiky

- Hore -

Štatistika životného prostredia

- Hore -

Štatistika priemyslu, služieb a turizmu

- Hore -

Štatistika dopravy

- Hore -

Sociálne štatistiky a demografia

- Hore -

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

- Hore -

Makroekonomické štatistiky

- Hore -

Vedenie registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci

- Hore -

Spracovanie výsledkov volieb, referend a ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta

- Hore -

Organizácia Štatistického úradu Slovenskej republiky

Právne predpisy, ktoré upravujú zriadenie, postavenie, organizáciu Štatistického úradu Slovenskej republiky a jeho úlohy ako ústredného orgánu štátnej správy

- Hore -


/wps/portal/ext/aboutus/legislation/SR Prehľad predpisov Z6_Q7I8BB1A08BV20I7NR1KQQ0SD2 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Legislatíva /Prehľad predpisov