Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Socioekonomické aspekty BigData (SEA BD)
Print Mail TW FB WA

Socioekonomické aspekty BigData (SEA BD)

Posledná aktualizácia: 20.05.2022

LOGO

Prijímateľ:                               Štatistický úrad Slovenskej republiky, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava
Partneri:                                   Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
Kód projektu:                          311071ABD6
Názov projektu:                       Socioekonomické aspekty BigData
Akronym:                                 SEA BD
Miesto realizácie projektu:     Slovenská republika
Termín realizácie projektu:    14.11.2020 -
Výška poskytnutého NFP:      1 996 589,49 €
Kód projektu:                           Z311071ABD6
Zmluva:                                     Zmluva


Stručný popis projektu:

Štatistika podľa najnovších trendov (napr. prístup v Holandsku) má prístup k takmer všetkým vládnym údajom, čo pomáha vytvárať a dotvárať oficiálne štatistiky štátu. Okrem toho je vhodné a účelné používať aj nové zdroje údajov, ktoré predstavujú niekedy extrémne veľké objemy dát s vysokou frekvenciou – ako napríklad údaje získané zo senzorov. Využívaním metód spracovania údajov ako napr. Big Data je následne cieľom sledovať, merať a popisovať vývoj v spoločnosti, čo predstavuje štatistiku v reálnom čase. Takýmito zdrojmi údajov sú údaje o: - Pohybe obyvateľstva, ktoré môžu slúžiť ako na vyhodnocovanie vyťaženosti cestných sietí tak rovnako na posudzovanie dochádzania obyvateľstva za prácou a zaťaženosti jednotlivých miest. - Náladách na sociálnych sieťach a vytváranie tak indikátor sociálneho napätia, ktorý môže slúžiť o odstraňovaniu negatívnych postojov spoločnosti a hľadaniu vhodných politík a regulácií, ktoré budú pozitívne vplývať na občanovInformácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk
hypertextový odkaz na webové sídlo riadiaceho orgánu: www.mindop.sk;
hypertextový odkaz na webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu: www.eufondy.sk


/wps/portal/ext/aboutus/%C4%8Cerpanie%20prostriedkov%20z%20E%C3%9A%20-%20OP%20Integrovan%C3%A1%20infra%C5%A1/Socioekonomick%C3%A9%20aspekty%20BigData%20(SEA%20BD) Socioekonomické aspekty BigData (SEA BD) Z6_VLP8BB1A081630QDLLRVAM33Q2 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Čerpanie prostriedkov z EÚ - OP Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 /Socioekonomické aspekty BigData (SEA BD)