Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Čerpanie prostriedkov z EÚ - OP EVS
Print Mail PDF TW FB WA

Čerpanie prostriedkov z EÚ - OP EVS

Posledná aktualizácia: 08.08.2019 | Počet zobrazení: 82413

 

Operačný program Efektívna verejná správa sa vzťahuje na celé územie Slovenskej republiky a jeho hlavnými cieľovými skupinami sú orgány štátnej správy a územnej samosprávy, sociálni partneri, organizácie občianskej spoločnosti, mimovládne organizácie a iné zainteresované strany alebo partneri.

Vláda SR schválila operačný program Efektívna verejná správa uznesením č. 228 zo dňa 14. 05. 2014. Operačný program bol schválený Európskou komisiou rozhodnutím č. CCI – 2014SK05SFOP001 zo dňa 27. 11. 2014. Riadiacim orgánom operačného programu Efektívna verejná správa je Ministerstvo vnútra SR.


Štatistický úrad SR je prijímateľom nenávratného finančného príspevku pre projekt Reforma zberu a spracovania štatistických údajov vo verejnej správe operačného programu Efektívna verejná správa .


Štatistický úrad SR je partnerom pre projekt Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy  operačného programu Efektívna verejná správa.

Štatistický úrad SR je partnerom pre projekt Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti operačného programu Efektívna verejná správa.


Viac informácií o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk


/wps/portal/ext/aboutus/OPEPA Čerpanie prostriedkov z EÚ - OP EVS Z6_VLP8BB1A0OR1F0Q00KNK8T2120 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Čerpanie prostriedkov z EÚ - OP EVS