Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
Print Mail PDF TW FB WA

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

31.05.2023 | | Počet zobrazení: 205924

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

(Do nového okna)

Výsledky Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 nájdete na www.scitanie.sk.

 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

 

 

 

 

 

 

 

DATAcube.

Všetky štatistické údaje za oblasť "Sčítanie obyvateľov, domov a bytov" nájdete vo Verejnej databáze DATAcube. Databáza poskytuje používateľom časové rady údajov a väčší komfort pri výbere štatistických ukazovateľov a rovnako aj pri práci s údajmi.

 

 

 • Výsledky Sčítania 2011 v dátových kockách

  • DATA cube. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 je interaktívna aplikácia, ktorá obsahuje vybrané výsledky z SODB 2011 o obyvateľoch, domácnostiach, bytoch a bývaní spracované v dátových kockách (multidimenzionálnych tabuľkách). Dáta sú štatisticky spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Tam, kde to systém ochrany údajov umožňuje, sprístupňujeme údaje až do úrovne obcí. Stránky sú vytvorené a odskúšané pre oficiálne verzie podporovaných prehliadačov: Internet Explorer 9 a vyšší, Chrome 33 a vyšší, Mozilla Firefox 28 a vyšší.
   Vstup do databázy DATA cube. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011

   

 

 

 

 • Mikroúdaje o obyvateľstve

  • Odbor štatistiky obyvateľstva v spolupráci s odborom metód štatistických zisťovaní Štatistického úradu SR pripravili pre vedcov a výskumníkov z rôznych oblastí spoločenského života rozsiahly súbor anonymizovaných mikroúdajov o populácii Slovenska získaný zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Obsahuje 28 ukazovateľov (a k nim príslušných číselníkov), ktoré boli doteraz najčastejším predmetom záujmu odbornej i laickej verejnosti. Súbor je určený výlučne na vedecké a výskumné účely.

   Záujemcovia môžu o vybrané mikroúdaje o obyvateľoch získané zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 požiadať informačný servis Štatistického úradu SR (info@statistics.sk, tel.: 02/502 36 335), tieto budú poskytnuté po splnení podmienok poskytnutia prístupu k dôverným štatistickým údajom na vedecké účely.

  • Zoznam údajov v súbore (pdf - 186,8 kB)

   

 

 

Základné výsledky

 

 

Výsledky vo vybraných štruktúrach

 

 

Výsledky v multidimenzionálnych tabuľkách

 

 

Výsledky v grafoch a mapách na regionálnej úrovni

 

 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001

 

 

Staršie cenzy

 

 • Historicko-demografický lexikón obcí Slovenska 1880 – 1910 (materinský jazyk, náboženská príslušnosť)

   


/wps/portal/ext/themes/demography/census/indicators Sčítanie obyvateľov, domov a bytov Z6_VLP8BB1A08HM10IFLPVPET1RB0 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Demografia a sociálne štatistiky /Sčítanie obyvateľov, domov a bytov /Ukazovatele