Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Veda, technika a inovácie

Veda, technológia a inovácie

Ilustračný obrázok

30.11.2022 | Ročenka | Ročne | Štatistický úrad SR | Veda, technika a inovácie

Ročenka vedy a techniky v SR 2022

Štatistická ročenka vedy a techniky 2022 je súčasťou publikačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky.

Ilustračný obrázok

30.11.2021 | Ročenka | Ročne | Štatistický úrad SR | Veda, technika a inovácie

Ročenka vedy a techniky v SR 2021

Obsahuje výsledky štatistických zisťovaní o výskume a vývoji za uplynulých päť rokov.

18.12.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Štatistický úrad SR | Veda, technika a inovácie

Inovačná aktivita podnikov v Slovenskej republike 2016-2018

Publikácia obsahuje výsledky štatistického zisťovania o inováciách v podnikoch v priemysle a službách za referenčné obdobie 2016-2018.

27.11.2020 | Ročenka | Ročne | Štatistický úrad SR | Veda, technika a inovácie

Ročenka vedy a techniky v SR 2020

Štatistická ročenka vedy a techniky 2020 obsahuje výsledky štatistických zisťovaní o výskume a vývoji za uplynulých päť rokov.

Ročenka vedy a techniky v SR 2019 / Yearbook of science and technology in the SR 2019

29.11.2019 | Ročenka | Ročne | Štatistický úrad SR | Veda, technika a inovácie

Ročenka vedy a techniky v SR 2019

Štatistická ročenka vedy a techniky 2019 je súčasťou publikačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky.


/wps/portal/ext/themes/multi/science/publications Veda, technika a inovácie Z6_VLP8BB1A0G7T10INNSUV8Q3U37 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Viacstranné štatistiky /Veda, technika a inovácie /Publikácie