Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Indikator rovnosti medzi ženami a mužmi

Indikátor rovnosti medzi ženami a mužmi

Ilustračný obrázok/illustrative image

30.11.2023 | Rodový aspekt  | Pracovisko ŠÚ SR Košice | Ročenka | Ročne

Ženy a muži v SR 2023

Publikácia ponúka komplexný prehľad štatistických informácií o postavení žien a mužov v spoločnosti počas posledných päť rokov.

Ilustračný obrázok

25.11.2022 | Publikácia - údajové prehľady | Rodový aspekt  | Pracovisko ŠÚ SR Košice | Ročne

Ženy a muži v SR 2022

Publikácia ponúka komplexný prehľad štatistických informácií o postavení žien a mužov v spoločnosti za rok 2021.

25.11.2021 | Publikácia - údajové prehľady | Rodový aspekt  | Pracovisko ŠÚ SR Košice | Ročne

Ženy a muži v SR 2021

Komplexný prehľad štatistických informácií, ktoré charakterizujú postavenie žien a mužov v súčasnej spoločnosti.

18.11.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Rodový aspekt  | Pracovisko ŠÚ SR Košice | Ročne

Rodová rovnosť 2020

Komplexný prehľad štatistických informácií, ktoré charakterizujú postavenie žien a mužov v súčasnej spoločnosti.

Rodova_rovnost_2019_60x85

28.11.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Rodový aspekt  | Pracovisko ŠÚ SR Košice | Ročne

Rodová rovnosť 2019

Komplexný prehľad štatistických informácií, ktoré charakterizujú postavenie žien a mužov v súčasnej spoločnosti.


/wps/portal/ext/themes/living/gender/publications Indikator rovnosti medzi ženami a mužmi Z6_VLP8BB1A08HM10IFLPVPET17C1 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Indikátory /Indikátor rovnosti medzi ženami a mužmi /Publikácie