Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Najnovšie

Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Ilustračný obrázok

30.08.2021 | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Konjunkturálny prieskum v priemysle v auguste 2021

Indikátor dôvery v priemysle po sezónnej úprave v auguste poklesol o 5,67 p. b. na hodnotu -1.

Ilustračný obrázok

30.08.2021 | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Indikátor ekonomického sentimentu v auguste 2021

Ekonomická nálada na Slovensku bola v auguste opäť pesimistickejšia ako pred mesiacom, tentokrát však len mierne.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

30.08.2021 | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Konjunkturálny prieskum v stavebníctve v auguste 2021

V auguste sezónne upravený indikátor dôvery v stavebníctve zostal na úrovni predchádzajúceho mesiaca (-21), keď nepriaznivý vývoj hodnotení očakávanej zamestnanosti bol eliminovaný priaznivým vývojom celkovej úrovne objednávok.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

30.08.2021 | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Konjunkturálny prieskum v obchode v auguste 2021

Indikátor dôvery v obchode sa v auguste 2021 zmenil iba veľmi mierne a vzrástol na hodnotu 27,3 (rast o 1 p. b.).

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

30.08.2021 | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Konjunkturálny prieskum v službách v auguste 2021

Sezónne očistený indikátor dôvery v službách v auguste po dvojmesačnom poklese mierne vzrástol, jeho hodnota (13) sa v porovnaní s júlom zvýšila o 1 percentuálny bod (p. b.), čo predstavuje zároveň 7 p. b. pod dlhodobým priemerom.


/wps/portal/ext/themes/macroeconomic/surveys/news Najnovšie Z6_VLP8BB1A0OSUA0INRI5CLB3GL5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Makroekonomické štatistiky /Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory /Aktuality