Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Životné prostredie

Životné prostredie

Odpadky s Slovenskej republike

20.12.2022 | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Štatistický úrad SR | Životné prostredie

Odpady v Slovenskej republike za rok 2021

Údaje o vzniknutom odpade a spôsoboch nakladania s nimi za SR a kraje za komunálne odpady a za odpady z hospodárstva SR.

Ilustračný obrázok

15.12.2022 | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Štatistický úrad SR | Životné prostredie

Environmentálne účty - Účet materiálových tokov 2021

Údaje za účet materiálových tokov v členení podľa klasifikácie tokov domácej ťažby a zahraničného obchodu prezentované v tabuľkách...

Ilustračný obrázok

25.11.2022 | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Štatistický úrad SR | Životné prostredie

Vybrané ukazovatele o životnom prostredí v rokoch 2017 - 2021

V publikácii sú prezentované údaje o jednotlivých zložkách životného prostredia a ich stave (chránené územia, pôda, zver, ovzdušie, voda),...

Odpadky s Slovenskej republike

20.12.2021 | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Štatistický úrad SR | Životné prostredie

Odpady v Slovenskej republike za rok 2020

Údaje o vzniknutom odpade a spôsoboch nakladania s nimi za SR a kraje v dvoch častiach, za komunálne odpady a za odpady z hospodárstva SR.

Ilustračný obrázok

10.12.2021 | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Štatistický úrad SR | Životné prostredie

Environmentálne účty - Účet materiálových tokov 2020

Publikácia obsahuje údaje za účet materiálových tokov za Slovenskú republiku v členení podľa klasifikácie tokov domácej ťažby...


/wps/portal/ext/themes/environment/environment/publications Životné prostredie Z6_VLP8BB1A0G7T10INNSUV8Q3MF5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Životné prostredie /Životné prostredie /Publikácie