Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Práca
Print Mail TW FB WA

Práca

Posledná aktualizácia: 13.03.2020

V rámci štatistiky trhu práce sa zabezpečujú a poskytujú informácie o stave a vývoji zamestnanosti a nezamestnanosti, voľných pracovných miestach, mzdách, nákladoch práce a štrajkoch. Základným zdrojom týchto informácií sú pravidelné štatistické zisťovania, ktoré prebiehajú v podnikoch a domácnostiach. Štvrťročné výberové zisťovanie pracovných síl (VZPS) slúži na kontinuálne štvrťročné monitorovanie ponuky pracovných síl so zameraním na ekonomickú aktivitu obyvateľstva, zamestnanosť a nezamestnanosť.


/wps/portal/ext/themes/demography/labour/about Práca Z6_Q7I8BB1A0ORL00IB21H4CK3CO5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Demografia a sociálne štatistiky /Práca /O téme