Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Služby štatistických registrov
Print Mail TW FB WA

Služby štatistických registrov

Posledná aktualizácia: 11.01.2024

Koncové služby pre podnikateľov a právnické osoby :


Podávanie žiadosti o zaradenie/zmenu/výmaz z registra orgánov verejnej moci

Podávanie žiadosti o zmenu hlavnej ekonomickej činnosti podľa SK NACE a/alebo zatriedenia podľa ESA2010

Podávanie žiadosti o zápis vzniku spravodajskej povinnosti a registračných údajov

Podávanie žiadosti o zmenu/zrušenie registrácie spravodajskej jednotky

Podávanie žiadosti o registráciu DPH skupiny

Podávanie žiadosti o zmenu/zrušenie registrácie DPH skupiny


/wps/portal/ext/services/Koncov%C3%A9%20slu%C5%BEby/Slu%C5%BEby%20%C5%A1tatistick%C3%BDch%20registrov Služby štatistických registrov Z6_VLP8BB1A0OLS906SHJ0LPT1021 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Služby /Koncové služby /Služby štatistických registrov