Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Výskumné subjekty
Print Mail PDF TW FB WA

Výskumné subjekty

Posledná aktualizácia: 23.06.2023 | Počet zobrazení: 13570

Výskumným subjektom pre účel poskytnutia dôverných štatistických údajov je právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ bez ohľadu na sídlo, miesto podnikania alebo miesto výkonu činnosti, ktorá uskutočňuje výskum a vývoj.

Výskumný subjekt vypĺňa Žiadosť o poskytnutie dôverných štatistických údajov na vedecký účel (na uskutočnenie výskumu alebo vývoja) (DOCX 235 kB) (ODT 130 kB) s nasledujúcimi prílohami:

 • Spôsobilosť vykonávať výskum alebo vývoj (body č. 1 – 7 v prílohe žiadosti). Preukazovať spôsobilosť vykonávať výskum alebo vývoj nemusí:
  • Slovenská akadémia vied a jej ústavy,
  • vysoké školy a pobočky zahraničných vysokých škôl so sídlom v Slovenskej republike,
  • verejné výskumné inštitúcie,
  • iné subjekty, ktoré uskutočňujú výskum alebo vývoj podľa zákona,
  • výskumné subjekty zaradené v zozname uznaných výskumných zariadení (PDF – 790 kB).
 • Spôsobilosť chrániť údaje (bod č. 8 v prílohe žiadosti) – preukazuje sa formou vyplneného Dotazníka kybernetickej bezpečnosti a informačnej bezpečnosti (DOCX 155 kB) (ODT 117 kB). Spôsobilosť chrániť údaje sa nepreukazuje, ak:
  • sa požaduje prístup k mikroúdajom prostredníctvom Výskumného dátového centra (VDC)
  • je výskumný subjekt zaradený v zozname uznaných výskumných zariadení (PDF – 790 kB),
  • od dátumu uzavretia inej zmluvy o poskytnutí dôverných štatistických údajov na vedecké účely s daným výskumným subjektom neuplynuli viac ako dva roky,
  • ide o predĺženie poskytovania mikroúdajov formou dodatku.

Prípadné otázky ohľadom žiadosti, dostupnosti mikroúdajov na uskutočnenie výskumu a vývoja a spôsobu ich poskytnutia môžete zaslať na info@statistics.sk.


Poznámka:

Podpis osoby oprávnenej konať v mene výskumného subjektu je potrebné zabezpečiť až po schválení žiadosti Štatistickým úradom SR, t. j. až na tej verzii žiadosti, ktorá sa považuje za finálnu a prikladá sa k zmluve.


/wps/portal/ext/services/microdata/V%C3%BDskumn%C3%A9%20subjekty Výskumné subjekty Z6_VLP8BB1A0851F062G7I57124T1 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Služby /Prístup k dôverným štatistickým údajom /Výskumné subjekty