Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Podpora pri hľadaní štatistických údajov a informácií
Print Mail PDF TW FB WA

Podpora pri hľadaní štatistických údajov a informácií

Posledná aktualizácia: 12.04.2023 | Počet zobrazení: 82518

Tu nájdete podporu a pomoc pre všetkých, ktorí sa chcú zorientovať v širokom spektre štatistických údajov a informácií.

Začíname...

Po otvorení časti Štatistiky na hlavnej navigačnej lište stránky získate prístup k jednotlivým štatistickým okruhom a témam, v rámci ktorých nájdete:

  • Aktuality / informatívne správy - prístup k prvému zverejneniu najžiadanejších údajov (vždy o 9:00 h v stanovený deň), v súlade s Kalendárom prvého zverejnenia. Prístup k informatívnym správam a kalendáru je z časti Produkty.
  • Ukazovatele - zverejnené vybrané údaje podľa štatistických okruhov a tém.
  • Metaúdaje - informácie o jednotlivých údajových kategóriách, ukazovateľoch a metodike získavania údajov.
  • Publikácie - vychádzajú v súlade s edičným programom na príslušný rok. Všetky publikácie nájdete v časti Štatistiky (podľa jednotlivých okruhov / tém) alebo Produkty / Katalóg publikácií.
  • O téme - rôzne súvisiace informácie, napr. vymedzenie štatistickej témy / okruhu, periodicita zisťovania, definície pojmov a pod.

Verejne dostupné databázy DATAcube. a STATdat.
Poskytujú komplexný zdroj údajov podľa štatistických okruhov, vrátane časových radov, možnosť vytvárania vlastných výstupov podľa zvolených kritérií. V rámci uvedených databáz nájdete ich popis a spôsob práce s údajmi.

Verejne dostupné databázy Eurostatu 
Poskytujú komplexný zdroj štatistických údajov v časových radoch za krajiny EÚ. Štatistický úrad SR prostredníctvom centra ESDS poskytuje podporu a pomoc pri vyhľadávaní údajov z európskej štatistiky na internetovej stránke Eurostatu.

Aktuálne kľúčové ukazovatele 
Kľúčové ukazovatele patria medzi najžiadanejšie štatistické údaje a sú pravidelne aktualizované a zverejňované v súlade s Kalendárom prvého zverejnenia.

Dôverné štatistické údaje na vedecké účely
Štatistický úrad SR môže poskytnúť aj prístup k dôverným štatistickým údajom na vedecké účely. V časti Informačný servis sú dostupné podmienky poskytnutia týchto údajov.

Základné informácie o štruktúre portálu Štatistického úradu SR a databáze DATAcube. nájdete aj v dokumente Podpora pri hľadaní štatistických informácií (PDF - 3,6 MB).

Najžiadanejšie štatistické témy a spôsoby prístupu k údajom

 

 

 

 

Nenašli ste, čo ste hľadali?

Kontaktujte informačný servis v ústredí Štatistického úradu SR a pracoviskách v krajských mestách SR. Kontaktné informácie nájdete v časti O nás / Kontakt.


/wps/portal/ext/services/support Podpora pri hľadaní štatistických údajov a informácií Z6_VLP8BB1A0OTDB0APHMG1B424D0 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Služby /Podpora pri hľadaní štatistík