Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Odporúčania pre publikovanie štatistických informácií
Print Mail TW FB WA

Odporúčania pre publikovanie štatistických informácií

Posledná aktualizácia: 07.03.2023

Odporúčania pre publikovanie štatistických informácií v rámci Národného štatistického systému (pdf - 5,5 MB)

Súčasný trend v šírení štatistických informácií vyžaduje vo väčšej miere a modernými prostriedkami a metódami vizualizovať štatistické dáta. Má to napomôcť ľahšiemu porozumeniu údajov a rýchlej orientácii v nich.

Štatistický úrad SR pre svojich partnerov v rámci Národného štatistického systému vypracoval odporúčania pre zostavenie a úpravu štatistických tabuliek, grafov a máp pri tvorbe výstupných produktov obsahujúcich aj štatistické dáta. Relatívna jednotnosť formy a komplexnosť štatistickej informácie môže zvýšiť jej zrozumiteľnosť a pochopenie.


/wps/portal/ext/services/infoservis/recommendations Odporúčania pre publikovanie štatistických informácií Z6_Q7I8BB1A085700INSU00VS0MF2 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Služby /Informačný servis /Odporúčania pre publikovanie štatistických informácií