Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Analytické jednotky
Print Mail PDF TW FB WA

Analytické jednotky

Posledná aktualizácia: 23.06.2023 | Počet zobrazení: 10024

Analytickou jednotkou pre účel poskytnutia dôverných štatistických údajov je Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť) alebo organizačný útvar zriadený v ústrednom orgáne štátnej správy s aspoň troma analytickými zamestnancami vrátane vedúceho zamestnanca, ak poskytuje analytický servis vedeniu ústredného orgánu štátnej správy na účel prijímania rozhodnutí založených na údajoch a ich analytickom spracovaní v oblasti konkrétnych sektorových alebo prierezových politík.

Žiadateľ vypĺňa Žiadosť o poskytnutie dôverných štatistických údajov na vedecký účel (na analytickú činnosť) (DOCX 204 kB)  (ODT 125 kB) a prikladá k nej riadne vyplnený Dotazník kybernetickej bezpečnosti a informačnej bezpečnosti (DOCX 118 kB)  (ODT 117 kB)

Dotazník kybernetickej bezpečnosti a informačnej bezpečnosti sa nevypĺňa, ak:

  • sa požaduje prístup k mikroúdajom prostredníctvom Výskumného dátového centra (VDC),
  • je analytická jednotka zaradená v zozname uznaných výskumných zariadení (PDF - 790 kB),
  • od dátumu uzavretia inej zmluvy o poskytnutí dôverných štatistických údajov na vedecké účely s danou analytickou jednotkou neuplynuli viac ako dva roky,
  • ide o predĺženie poskytovania mikroúdajov formou dodatku.

Prípadné otázky ohľadom žiadosti, dostupnosti mikroúdajov na analytický účel a spôsobu ich poskytnutia môžete zaslať na info@statistics.sk.

Poznámka:

Podpis osoby oprávnenej konať v mene výskumného subjektu je potrebné zabezpečiť až po schválení žiadosti Štatistickým úradom SR, t. j. až na tej verzii žiadosti, ktorá sa považuje za finálnu a prikladá sa k zmluve.


/wps/portal/ext/services/microdata/Analytick%C3%A9%20jednotky Analytické jednotky Z6_VLP8BB1A0851F062G7I5712452 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Služby /Prístup k dôverným štatistickým údajom /Analytické jednotky