Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
Elektronické služby
Print Mail PDF TW FB WA

Elektronické služby

Posledná aktualizácia: 04.11.2019 | Počet zobrazení: 60228

Prostredníctvom elektronických služieb Štatistického úradu SR používateľ pristupuje k službám na prípravu programu štatistických zisťovaní (podanie žiadosti, pripomienkovanie). Súčasťou elektronických služieb sú aj služby orientované na poskytovanie štatistických produktov (notifikácie o zmenách, vzniku a zániku číselníkov, špecifické štatistické produkty).

Prístup k elektronickým službám Štatistického úradu SR je len pre prihlásených používateľov. Prihlásenie je možné realizovať cez portál, v pravom hornom rohu obrazovky, kde používateľ vpíše prihlasovacie meno, heslo a následne potvrdí prihlásenie. V prípade ak používateľ nedisponuje prihlasovacími údajmi je nutná registrácia.

Prihlásenie je možné aj prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk cez aplikáciu eID klient. V tom prípade na portáli ŠÚ SR, v pravom hornom rohu obrazovky kliknite na odkaz „Prihlásenie cez ÚPVS“.

Pre viac informácii využite Používateľskú príručku elektronických služieb.

Modul podaní zabezpečuje riadenie procesov vybavenia jednotlivých spisov (podaní). Každý proces vyžaduje splnenie jednotlivých úloh a dodanie relevantných vstupov od používateľov zúčastnených na vybavovaní. Podania poskytujú funkcionalitu a sprístupňujú údaje podľa oprávnení (používateľskej roly) prihláseného používateľa. 

PortalMenuPortlet
Služby
Print Mail TW FB WA

Služby

Posledná aktualizácia: 09.05.2023

 • Informačný servis - konzultačná a poradenská činnosť, zabezpečovanie spracovania informácií podľa požiadaviek používateľov, výbery údajov z databázy Štatistického úradu SR a Registra ekonomických subjektov, informácie k metodike zisťovania údajov, navigácia návštevníkov internetovej stránky pri hľadaní štatistických informácií a pod.
 • Výskumné dátové centrum - špeciálne pracovisko určené vybraným odborníkom, analytikom a vedcom na prácu s dátami, ktoré nie je možné bežne zverejňovať.
 • Prístup k dôverným štatistický údajom – žiadateľ o zaslanie dôverných štatistických údajov alebo o prácu s mikroúdajmi vo VDC musí spĺňať podmienky poskytnutia prístupu k dôverným štatistickým údajom na vedecké účely.
 • Podpora pri hľadaní štatistík - pomoc pri vyhľadávaní rôznych štatistík na stránke Štatistického úradu SR a v jeho databázach.
 • Štatistika jednoducho - základné informácie o štatistike a jej histórii, štatistické pojmy, vybrané oblasti štatistiky spracované jednoduchým spôsobom, digitálne publikácie a aplikácie Eurostatu a Štatistického úradu SR.
 • Napíšte nám - kontakt pre zaslanie žiadosti o štatistické informácie v zmysle zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a pre prípadné otázky a pripomienky k činnosti Štatistického úradu SR.
 • Prideľovanie IČO - informácie o postupe prideľovania identifikačného čísla organizácie (IČO), formuláre žiadostí o pridelenie IČO, zmenu údajov a pod.
 • Infozákon - postup pri žiadosti o sprístupnenie informácií zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. (zákon o slobode informácií), formy podania žiadosti k prístupu k informáciám, sadzobník úhrad.
 • Služby knižnice - kontaktné údaje, stránkové hodiny, knižničný poriadok.
 • Podateľňa úradu - kontaktné údaje, stránkové hodiny, elektronická podateľňa.
 • Európska štatistika - ESDS - služby centra ESDS pri Štatistickom úrade SR, vybrané tabuľky Eurostatu v slovenskom jazyku, priamy prístup k štatistickým informáciám a databázam Eurostatu.


/wps/portal/ext/services/submissions-mp Elektronické služby Z6_VLP8BB1A0OEL30Q21U2T0T0B05 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Služby /Elektronické služby