Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vybrané tabuľky z európskej štatistiky
Print Mail PDF TW FB WA

Vybrané tabuľky z európskej štatistiky

Posledná aktualizácia: 22.09.2021 | Počet zobrazení: 116770

Štatistický úrad SR spracováva a poskytuje vybrané štatistiky za SR aj Štatistickému úradu Európskej únie (Eurostat), ktorý ich spracováva za všetky krajiny EÚ a zverejňuje v databáze https://ec.europa.eu/eurostat/data/database na svojej internetovej stránke.

Vybrané preddefinované tabuľky z európskej štatistiky v slovenskej verzii z oblasti mestskej štatistiky, demografie a sociálnych štatistík, ekonomiky a financií, krátkodobej podnikovej štatistiky a štatistiky životného prostredia a energetiky nájdete na našom portáli v bloku Databázy, v DATAcube. pod názvom 8 - Vybrané tabuľky z databázy Eurostatu.


/wps/portal/ext/services/esds/selected.tables Vybrané tabuľky z európskej štatistiky Z6_Q7I8BB1A08KCC0IN5TD5VN3E10 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Služby /Európska štatistika (ESDS) /Vybrané tabuľky Eurostatu v slovenskom jazyku