Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Voľby a referendá
Print Mail PDF TW FB WA

Voľby a referendá

Posledná aktualizácia: 12.09.2023 | Počet zobrazení: 189973

Aká je úloha Štatistického úradu SR vo voľbách?

Štatistický úrad SR je volebným orgánom, ktorý zabezpečuje organizačné, personálne, programové a technické podmienky na spracovanie výsledkov volieb v zmysle zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. Utvára na prípravu spracovania a spracovanie výsledkov volieb pre volebné komisie odborné sumarizačné útvary, ktoré preskúmavajú kandidátne listiny, sumarizujú výsledky volieb a referend zistené vo volebných komisiách a poskytujú odbornú, metodickú a aplikačnú podporu pre volebné komisie. Na webovom sídle Štatistického úradu SR zverejňuje Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán priebežné a celkové (definitívne) výsledky volieb a referend.

Úrad vydáva metodiku spracovania výsledkov volieb a referenda a v rámci príprav realizuje školenia zástupcov miest, obcí a volebných komisií k metodike spracovania výsledkov volieb a referend a k procesu sumarizácie výsledkov elektronickou formou.

Uvedené činnosti Štatistický úrad SR zabezpečuje v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR, Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán a s mestskými a obecnými úradmi. Pri príprave spracovania a spracovaní výsledkov volieb a referend sa Štatistický úrad SR riadi zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva (v aktuálnom znení).

Definitívne výsledky volieb a referend realizovaných od roku 1990


/wps/portal/ext/themes/elections Voľby a referendá Z6_VLP8BB1A00SM90IVS4TO8725P2 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Voľby a referendá