Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík

Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík

Indexy cien priemyselných výrobcov v SR

28.09.2021 | Publikácia - údajové prehľady | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Štatistický úrad SR | Mesačne

Indexy cien priemyselných výrobcov v SR č. 8/2021

Mesačné indexy podľa Klasifikácie produkcie v tuzemsku, za export a úhrnom bez spotrebnej dane (v tuzemsku osobitne aj so spotrebnou daňou) ...

Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR

28.04.2021 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Štatistický úrad SR

Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR za 1. štvrťrok 2021

Indexy cien stavebných prác v SR podľa Klasifikácie produkcie, Klasifikácie stavieb, indexy nákupných a výrobných cien ...

Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR

28.10.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Štatistický úrad SR | Mesačne

Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR č. 9/2019

Štvrťročne: indexy cien stavebných prác v SR podľa Klasifikácie produkcie, Klasifikácie stavieb, indexy nákupných a výrobných cien vybraných...

Indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike/CONSUMER PRICE INDICES IN THE SLOVAK REPUBLIC

28.08.2015 | Publikácia - údajové prehľady | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Štatistický úrad SR | Mesačne

Indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike č. 7/2015

Mesačné indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike.

Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR/PRICE INDICES OF CONSTRUCTION WORKS, MATERIALS AND COMPONENTS USED IN CONSTRUCTION INDUSTRY OF SLOVAK REPUBLIC

28.08.2015 | Publikácia - údajové prehľady | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Štatistický úrad SR | Mesačne

Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR č. 7/2015

Štvrťročne: indexy cien stavebných prác v SR podľa Klasifikácie produkcie, Klasifikácie stavieb, indexy nákupných a výrobných cien...


/wps/portal/ext/themes/macroeconomic/prices/publications Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Z6_Q7I8BB1A085700INSU00VS0TS7 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Makroekonomické štatistiky /Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík /Publikácie