Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Informačná spoločnosť
Print Mail TW FB WA

Informačná spoločnosť

11.04.2023 |

Informačné a komunikačné technológie (IKT) sú významným fenoménom v ekonomike a spoločnosti. Úloha Štatistického úradu je nezastupiteľná v oblasti kvalifikovaného merania a vysvetľovania dopadov na prebiehajúcu transformáciu vo všetkých oblastiach. Vytvára relevantný a úplný súbor premenných pre správne rozhodovanie. Kvantifikovanie vývoja informačnej spoločnosti v ekonomike a spoločnosti je podkladom pre prijímanie zmien a zabezpečenie rozvoja v tejto oblasti.

Európska rada na zasadnutí v Lisabone potvrdila, že Európa pre potreby odborných pracovníkov v oblasti hospodárstva potrebuje údaje o internete. Neskôr vo Feire akčný plán eEurópa bol schválený. Informácie o využívaní počítačov, internetu a o e-obchode v podnikoch a v domácnostiach sú veľmi dôležité. Sú potrebné pre medzinárodné porovnania v rámci EU ako aj pre medzinárodné organizácie Eurostat, OECD a ďalšie (UN, ITU, SIBIS).

V roku 2004 Európsky parlament schválil Nariadenie (EC) číslo 808/2004, ktoré určuje rozsah a obsah zisťovaní o využívaní informačných a komunikačných technológií v podnikoch a v domácnostiach. Toto nariadenie je každoročne aktualizované v súlade s vývojom a novými potrebami užívateľov.

V roku 2004 Štatistický úrad SR prvý krát organizoval nezávisle zisťovanie o využívaní IKT v podnikoch (Pilotný projekt 2004) a v domácnostiach (Zber údajov 2002) pod záštitou Eurostatu. Od roku 2005 sú zisťovania zaradené do grantov v oblasti informačnej spoločnosti (téma 49) organizovaných Eurostatom. Účelom grantov je získať porovnateľné údaje o IKT vo všetkých členských štátoch EU.


/wps/portal/ext/themes/multi/information/about Informačná spoločnosť Z6_VLP8BB1A0G7T10INNSUV8Q3UB3 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Viacstranné štatistiky /Informačná spoločnosť /O téme