Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Stavebníctvo

Stavebníctvo

Ilustračný obrázok

15.11.2023 | Ročenka | Ročne | Štatistický úrad SR | Stavebníctvo

Ročenka stavebníctva SR 2023

Vývoj základných ukazovateľov charakterizujúcich činnosť dodávateľských stavebných podnikov podľa SK NACE REV.2, druhu vlastníctva,...

15.11.2022 | Ročenka | Ročne | Štatistický úrad SR | Stavebníctvo

Ročenka stavebníctva SR 2022

Vývoj základných ukazovateľov charakterizujúcich činnosť dodávateľských stavebných podnikov podľa SK NACE REV.2, druhu vlastníctva, ...

Stavebná produkcia zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR

15.08.2022 | Publikácia - údajové prehľady | Štatistický úrad SR | Mesačne | Stavebníctvo

Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR, Jún 2022

Vývoj vybraných ukazovateľov v odvetví stavebníctva: stavebná produkcia v triedeniach podľa smerov výstavby, podľa druhu prác, typov stavieb...

Ilustračný obrázok

15.11.2021 | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Štatistický úrad SR | Stavebníctvo

Ročenka stavebníctva SR 2021

Vývoj základných ukazovateľov charakterizujúcich činnosť dodávateľských stavebných podnikov (stavebná produkcia podľa štruktúry realizovaných...

Ilustračný obrázok

16.09.2021 | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Štatistický úrad SR | Stavebníctvo

Bytová výstavba v rokoch 2010 až 2020

Vývoj základných ukazovateľov bytovej výstavby (rozostavanosť, začaté a dokončené byty) v štruktúre vrátane regionálneho členenia.

Stavebná produkcia zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR

15.04.2021 | Publikácia - údajové prehľady | Štatistický úrad SR | Mesačne | Stavebníctvo

Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR, Február 2021

Súhrnné mesačné výsledky za odvetvie stavebníctva.

Ročenka stavebníctva SR 2020

10.11.2020 | Ročenka | Ročne | Štatistický úrad SR | Stavebníctvo

Ročenka stavebníctva SR 2020

Vývoj základných ukazovateľov charakterizujúcich činnosť dodávateľských stavebných podnikov (stavebná produkcia podľa štruktúry realizovaných...

Ročenka stavebníctva SR 2019 / Yearbbok of construction of the SR 2019

19.11.2019 | Ročenka | Ročne | Štatistický úrad SR | Stavebníctvo

Ročenka stavebníctva SR 2019

Vývoj základných ukazovateľov charakterizujúcich činnosť dodávateľských stavebných podnikov (stavebná produkcia podľa štruktúry realizovaných...

Ročenka stavebníctva SR 2016/Yearbook of Construction in the SR 2016

30.11.2016 | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Štatistický úrad SR | Stavebníctvo

Ročenka stavebníctva SR 2016

Vývoj základných ukazovateľov charakterizujúcich činnosť dodávateľských stavebných podnikov (stavebná produkcia podľa štruktúry realizovaných...


/wps/portal/ext/themes/sectoral/construction/publications Stavebníctvo Z6_VLP8BB1A0G7T10INNSUV8Q38Q5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Odvetvové štatistiky /Stavebníctvo /Publikácie