Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Obchod a stravovacie služby

Obchod a stravovacie služby

Vnútorný obchod, ubytovacie a stravovacie služby v SR/ Domestic Trade, Accommodation and Food Service Activities

24.03.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Štatistický úrad SR | Obchod a stravovacie služby

Vnútorný obchod, ubytovacie a stravovacie služby v SR za 4. štvrťrok 2019

Údaje o tržbách, zamestnaných osobách a mzdách za podniky v SR podľa SK NACE Rev. 2 a krajov...

Vnútorný obchod, ubytovacie a stravovacie služby v SR/ Domestic Trade, Accommodation and Food Service Activities

16.12.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Štatistický úrad SR | Obchod a stravovacie služby

Vnútorný obchod, ubytovacie a stravovacie služby v SR za 3. štvrťrok 2019

Údaje o tržbách, zamestnaných osobách a mzdách za podniky v SR podľa SK NACE Rev. 2 a krajov

Vnútorný obchod, ubytovacie a stravovacie služby v SR/ Domestic Trade, Accommodation and Food Service Activities

25.09.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Štatistický úrad SR | Obchod a stravovacie služby

Vnútorný obchod ubytovacie a stravovacie služby v SR za 2.štvrťrok 2019

Údaje o tržbách, zamestnaných osobách a mzdách za podniky v SR podľa SK NACE Rev. 2 a krajov.


/wps/portal/ext/themes/sectoral/trade/publications Obchod a stravovacie služby Z6_VLP8BB1A0G7T10INNSUV8Q3ON0 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Odvetvové štatistiky /Obchod a stravovacie služby /Publikácie