Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

Ilustračný obrázok/illustrative image

06.10.2023 | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Informatívne správy | Štatistický úrad SR

Tretí odhad úrody 2023

Tretí spresnený odhad úrody potvrdil medziročne výrazný rast celkovej produkcie kukurice, zemiakov a repy. Hektárové výnosy po minuloročných slabých hodnotách stúpli aj pri slnečnici, všetky jesenné plodiny prevýšili 5-ročný priemer.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

04.10.2022 | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Informatívne správy | Štatistický úrad SR

Tretí odhad úrody 2022

Tretí odhad očakávanej úrody v roku 2022 potvrdil medziročne nižšiu úrodu pri všetkých jesenných plodinách najmä pre rapídny pokles výnosov z hektára.

Ilustračný obrázok

02.09.2022 | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Informatívne správy | Štatistický úrad SR

Druhý odhad úrody 2022

Druhý odhad znížil úrodu obilia o takmer 2 % a naopak, o vyše 6 % zvýšil očakávanú úrodu repky. Hektárové výnosy kukurice na zrno sa medziročne prepadli o 42 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

12.07.2022 | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Informatívne správy | Štatistický úrad SR

Úroda hustosiatych obilnín medziročne vzrastie o 3 % len vďaka pšenici

Výmery pšenice výraznejšie vzrástli, ale rast jej celkovej úrody utlmí nižší výnos z hektára. Ostatných obilnín sa dopestuje menej ako vlani.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

02.10.2018 | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Informatívne správy | Štatistický úrad SR

Odhad úrody poľnohospodárskych plodín k 15. 09. 2018

Na základe výsledkov odhadov úrody vybraných plodín k 15. septembru 2018, pri porovnaní úrody so skutočnosťou roku 2017, sa očakáva vyššia úroda u všetkých sledovaných plodín s výnimkou slnečnice.


/wps/portal/ext/themes/sectoral/agriculture/news Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov Z6_Q7I8BB1A0GHU80INB0GG9L1K40 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Odvetvové štatistiky /Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo /Aktuality