Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Kultúra
Print Mail PDF TW FB WA

Kultúra

17.04.2013 | | Počet zobrazení: 102463

Vybrané ukazovatele - metodické vysvetlivky

Údaje udávajú u stavových ukazovateľov stav ku koncu roka (počet divadiel, knižníc, múzeí, galérií ap.), u ostatných ukazovateľov vyjadrujú úhrn za rok (počet predstavení, návštevníkov, výpožičiek, čitateľov v knižniciach, odvysielaných hodín ap.).

Divadlá - uvádzajú sa ukazovatele za profesionálne divadlá vrátane bábkových divadiel. Kľúčovým ukazovateľom je počet stálych scén v prevádzke, pričom jedno divadlo môže spravovať niekoľko divadelných scén.

Galérie - predmetom štatistického zisťovania sú všetky galérie.

Múzeá - predmetom štatistického zisťovania sú všetky múzeá.

Periodická tlač - uvedené sú noviny a časopisy registrované a rozširované na území SR, krajov a okresov.

Rozhlasové vysielanie - do rozhlasového vysielania sú zahrnutí prevádzkovatelia na základe zákona (verejnoprávni vysielatelia) a prevádzkovatelia na základe licencie (súkromní vysielatelia). 

Televízne vysielanie - zahrnutí sú všetci televízni vysielatelia, ktorí majú oprávnenie šíriť televízne programové služby na základe zákona (verejnoprávni vysielatelia) alebo licencie (súkromní vysielatelia). 

Verejné knižnice a vysokoškolské knižnice - medzi "výpožičky spolu" patria výpožičky všetkých knižničných jednotiek, t. j. kníh, periodík i ostatných dokumentov a informačných prameňov len čitateľom, teda bez medziknižničnej výpožičnej služby.

Kultúrno-osvetové zariadenia (KOZ) - zahrnuté sú KOZ štátne, regionálnej a obecnej samosprávy a iných právnických a fyzických osôb.

Hvezdárne, planetáriá a astronomické kabinety - sumár údajov za celú Slovenskú republiku poskytuje Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo.

Hudobné telesá - údaje sú za hudobné organizácie, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry SR a iné štátne a neštátne subjekty.


/wps/portal/ext/themes/demography/culture/metadata Kultúra Z6_Q7I8BB1A085700INSU00VS0CA2 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Demografia a sociálne štatistiky /Kultúra /Metaúdaje