Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Veda, technika a inovácie
Print Mail TW FB WA

Veda, technika a inovácie

19.12.2023 |

DATAcube.

Všetky štatistické údaje za oblasť "Veda, technika a inovácie" nájdete vo Verejnej databáze DATAcube. Databáza poskytuje používateľom časové rady údajov a väčší komfort pri výbere štatistických ukazovateľov a rovnako aj pri práci s údajmi.

Kľúčové ukazovatele

Preddefinované tabuľky

Vybrané ukazovatele o výskume a vývoji

Vybrané ukazovatele o inováciách

Vybrané ukazovatele za odvetvia s vysokou technológiou a zahraničného obchodu s tovarmi s vysokou technológiou


/wps/portal/ext/themes/multi/science/indicators Veda, technika a inovácie Z6_VLP8BB1A0G7T10INNSUV8Q3UP2 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Viacstranné štatistiky /Veda, technika a inovácie /Ukazovatele