Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Príjmy, výdavky a životné podmienky

Príjmy a spotreba

Ilustračný obrázok

31.05.2024 | Publikácia - údajové prehľady | Príjmy a spotreba | Ročne | Štatistický úrad SR

EU SILC 2023 - Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia

Publikácia obsahuje dáta zo zisťovania o príjmoch a chudobe EU SILC 2023.

Ilustračný obrázok -Graf

29.06.2023 | Publikácia - údajové prehľady | Príjmy a spotreba | Ročne | Štatistický úrad SR

Výdavky súkromných domácností v SR 2022

Publikácia Výdavky súkromných domácností v SR 2022 poskytuje prehľad o výdavkoch domácností zo zisťovania Rodinných účtov za roky 2021 a 2022.

Ilustračný obrázok

20.06.2023 | Publikácia - údajové prehľady | Príjmy a spotreba | Ročne | Štatistický úrad SR

EU SILC 2022 - Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia

Publikácia obsahuje dáta zo zisťovania o chudobe EU SILC 2022.

Ilustračný obrázok

26.04.2023 | Publikácia - údajové prehľady | Príjmy a spotreba | Ročne | Štatistický úrad SR

Kvalita života obyvateľov SR

Publikácia uvádza spokojnosť obyvateľov SR so svojím životom, s finančnou situáciou, s využívaním voľného času a s osobnými vzťahmi.

Ilustračný obrázok

20.12.2022 | Publikácia - údajové prehľady | Príjmy a spotreba | Ročne | Štatistický úrad SR

Príjmy, výdavky súkromných domácností v SR

Výsledky zo zisťovaní RÚ za roky 2015 a 2020. Publikované údaje budú predmetom detailnejšej analýzy, ktorá bude uverejnená začiatkom roka 2023.


/wps/portal/ext/themes/demography/income/publications Príjmy, výdavky a životné podmienky Z6_Q7I8BB1A08BV20I7NR1KQQG5O1 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Demografia a sociálne štatistiky /Príjmy, výdavky a životné podmienky /Publikácie