Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
Print Mail PDF TW FB WA

Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

11.04.2023 | | Počet zobrazení: 94889

Konjunkturálne prieskumy

Konjunkturálne prieskumy sú zamerané na získanie výsledkov výberového kvalitatívneho prieskumu v priemysle, stavebníctve, vo vnútornom obchode a službách, vychádzajúce z názorov riadiacich pracovníkov na vývoj ekonomických a finančných ukazovateľov v sledovanom období.

Výskum názorov obyvateľstva

Štatistický úrad SR realizuje prieskumy u obyvateľov prostredníctvom školených externých spolupracovníkov - anketárov. Anketárska sieť je alokovaná do 200 anketárskych pozícií na celom území Slovenska, tak aby bola implicitne zabezpečená reprezentatívnosť celoslovenských výskumov podľa veľkostnej skupiny obce a kraja. Podľa zadania výskumných projektov sa používajú výberové vzorky o rôznej veľkosti, pre rôzne základné súbory. Hlavnými výberovými metódami sú voľný kvótový výber so znáhodnením v poslednom kroku a náhodný výber. Preferovanou metódou zberu informácií je riadený štandardizovaný rozhovor pomocou dotazníka. Informácie sa zbierajú prostredníctvom poštových služieb alebo telefonicky. Vyplnené dotazníky sa po kontrole opticky snímajú, po dôkladnej kontrole dát a analýze reprezentatívnosti výberového súboru sa matematickoštatisticky spracovávajú. Získané výsledky sa analyzujú a na základe toho sa vypracúvajú správy, publikácie, články a informácie pre tlač, ktoré sú uverejňované v publikačnom rade Štatistického úradu SR Ostatné publikácie (Spotrebiteľský barometer, Konjunkurálne prieskumy) alebo na internete.


/wps/portal/ext/themes/macroeconomic/surveys/about Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory Z6_VLP8BB1A0OSUA0INRI5CLB3807 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Makroekonomické štatistiky /Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory /O téme