Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
OP Integrovaná infraštruktúra 2014-2020
Print Mail PDF TW FB WA

OP Integrovaná infraštruktúra 2014-2020

Posledná aktualizácia: 04.05.2023 | Počet zobrazení: 71722

Ilustračný obrázok


Operačný program Integrovaná Infraštruktúra (OPII) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky o čerpaní pomoci z fondov Európskej únie v sektore dopravy a informatizácie na roky 2014 – 2020 (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja).


Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Hypertextový odkaz na webové sídlo riadiaceho orgánu: www.mindop.sk

Hypertextový odkaz na webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu: www.eufondy.sk /wps/portal/ext/aboutus/%C4%8Cerpanie%20prostriedkov%20z%20E%C3%9A%20-%20OP%20Integrovan%C3%A1%20infra%C5%A1 OP Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 Z6_VLP8BB1A08J010QUDI477A2FF2 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Čerpanie prostriedkov z EÚ - OP Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020