Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Čerpanie prostriedkov z EÚ - OP Kvalita životného prostredia
Print Mail PDF TW FB WA

Čerpanie prostriedkov z EÚ - OP Kvalita životného prostredia

Posledná aktualizácia: 26.11.2020 | Počet zobrazení: 41978

Operačný program Kvalita životného prostredia

Operačný program Kvalita životného prostredia na programové obdobie 2014 – 2020 bol schválený Európskou komisiou 28. októbra 2014.


Štatistický úrad SR je prijímateľom nenávratných finančných príspevkov pre projekt Zníženie energetickej náročnosti Administratívnej budovy ŠÚ SR v Bardejove a projekt Zníženie energetickej náročnosti Administratívnej. budovy ŠÚ SR v Čadci.


Projekty sa realizuje vďaka podpore Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Informácie o Operačnom programe Kvalita životného prostredia nájdete na:

www.siea.sk
www.op-kzp.sk
www.partnerskadohoda.gov.sk 
/wps/portal/ext/aboutus/%C4%8Cerpanie%20prostriedkov%20z%20E%C3%9A%20-%20OP%20Kvalita%20%C5%BEivotn%C3%A9ho%20prostredia Čerpanie prostriedkov z EÚ - OP Kvalita životného prostredia Z6_VLP8BB1A08CJ40Q5QTL57M0GJ7 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Čerpanie prostriedkov z EÚ - OP Kvalita životného prostredia