Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Kariéra
Print Mail PDF TW FB WA

Kariéra

Posledná aktualizácia: 11.06.2024 | Počet zobrazení: 27338

Pre uchádzačov so záujmom podieľať sa na tvorbe a šírení štatistických informácií o celej spoločnosti založených na dôveryhodnom a kvalitnom zdroji údajov ponúkame pracovné uplatnenie pri:

  • získavaní a spracúvaní štatistických údajov z rôznych oblastí života
  • analýze vývoja makroekonomických, podnikových, demografických, sociálno-ekonomických a ekologických ukazovateľov
  • tvorbe kľúčových ukazovateľov vývoja ekonomiky ako je HDP, inflácia, zamestnanosť, nezamestnanosť
  • práci s databázami údajov a využívaní moderných metód ich analýzy (vrátane Big data, strojové učenie)
  • sledovaní a implementácii aktuálnych trendov analýzy dát a dátovej vedy
  • šírení štatistických informácií, tvorbe moderných štatistických produktov, vizualizácií, grafík
  • programovaní webových stránok a digitálnych produktov
  • práci s novými informačno-komunikačnými technológiami, vývoji nových moderných informačných systémov, kybernetickej bezpečnosti, prevádzky a podpory IKT

Zverejnené výberové konania nájdete aj na verejnom portále Centrálneho informačného systému štátnej služby.

Aktuálne obsadzujeme tieto pozície:

Pre viac informácií kontaktujte:

02/50 23 62 18 Mgr. Hana Valkovičová, vedúca oddelenia personalistiky a odmeňovania


/wps/portal/ext/aboutus/Kari%C3%A9ra Kariéra Z6_VLP8BB1A08Q6906OU8G5LPHU63 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Kariéra